DSE 中文範文 《柳宗元•始得西山宴遊記》全文語譯

更新日期:4 天前


DSE 中文範文 《柳宗元·始得西山宴遊記》全文語譯

【課文語譯】


自余為僇人,居是州,恒惴慄。其隙也,則施施而行,漫漫而遊 。 日與其徒上高山,入深林,窮迴 溪 , 幽泉怪石,無遠不到 。到則披草而坐,傾壺而醉 。醉則更相枕以臥,臥而夢 。意有所極,夢亦同趣 。 覺而起,起而歸 。以為凡是州之山有異態者,皆我有也 ,而未始知西 山之怪特。


自從我成了罪人,居住在這個州,時常擔憂和害怕。有空閒時, 我便慢慢地走,漫無目的地到處遊玩。我每天都和朋友們上高山,走進樹林深處,走到曲折的溪水的盡頭;尋訪隱蔽的泉水和奇特的山石,沒有甚麼遙遠的地方沒有到過。 我們到達勝地後就撥開野草坐下,傾倒出壺中的酒喝至醉醺醺,喝醉了便互相枕著身體躺下,躺下了做起夢來,在夢中也可以去到心裏想去的地方。睡醒了便起來,起來便回去,還以為這個州所有形態奇特的山水都給我遊覽過了,而未曾發現西山的怪異奇特。


今年九月二十八日,因坐法華西亭,望西山,始指異之。遂命僕過湘江,緣染溪,斫榛莽。焚茅茷,窮山之高而止。


今年九月二十八日,因為我坐在法華寺的西亭,所以望到西山,才指着它,稱它奇異。 我遂於是命派遣 僕人渡過湘江,沿着染溪而上,一路斬伐雜亂叢生的草木,焚燒茅草野草,一直到了山頂才停下來。


攀援而登,箕踞而遨,則凡數州之土壤,皆在衽席之下。其高下之勢,岈然窪然,若垤若穴,尺寸千里,攢蹙累積,莫得遯隱。縈青繚白,外與天際,四望如一。然後知是山之特出,不與培塿為類,悠悠乎與顥氣俱 ,而莫得其涯 ;洋洋乎與造物者遊,而不知其所窮。


我們一路抓着東西登山, 到了山頂就席地而坐,隨便伸開雙腿,盡情眺望遊覽,附近幾個州的土地,都好像在我們的坐蓆下面。它們高高低低的地勢,凸起的高山好像螞蟻封巢的小土堆,凹下的深谷好像洞穴;眼前只有尺寸的土地 ,其實已有千里的距離 ,遠處的山擠逼、堆積在一起,全都逃不出我們的視線。四周青山和白水互相縈繞,向外和天空相連接,從四邊望過去,四周的景色都是一樣的。這時我才知道這個山獨特出眾,不與一般小山丘為同類。它廣遠浩渺地與天地間的大氣混為一體,而無法知道它的邊際;它廣闊壯觀地與創造天地萬物的主宰共存,而無法知道它的盡頭。


引觴滿酌,頹然就醉, 不知日之入。 蒼然暮色,自遠而至,至無所見,而猶不欲歸。心凝形 釋,與萬化冥合。然後知吾嚮之未始遊,遊於是乎始,故為之文以志。 是歲元和四年也。


拿起酒杯倒滿了酒,喝到進入了醉鄉,連太陽下山也察覺不到。只見灰暗的暮色從遠處移至,直到天黑得甚麼也看不見,我仍然不想歸去。 我的心神凝聚,形體得到解脫,忘掉自己的存在,我不知不覺間已和萬物融合為一體。這時才明白我以前還不算遊玩過山水,真正遊玩山水是從這次開始,所以便寫下本文以作記錄。今年是元和四年。


接著閱讀:


《柳宗元•始得西山宴遊記》精華考試筆記(課文問答重點+分析)


建議閱讀:


【實測高分格式範本】DSE 中文卷三 聆聽及綜合能力考核(自薦信、書信、演講辭)


【十二篇範文】 DSE中文 12篇範文 超濃縮精華考試筆記(課文問答重點+分析)


【DSE中文】中文卷二議論文寫作 實用例子集(持續更新)


延伸閱讀:


《司馬遷•廉頗藺相如列傳》(節錄)全文語譯


《蘇洵•六國論》全文語譯


《柳宗元•始得西山宴遊記》全文語譯


《諸葛亮•出師表》全文語譯


《韓愈•師說》全文語譯


《荀子•勸學》全文語譯


《論仁、論孝、論君子》全文語譯


《孟子•魚我所欲也》全文語譯

《莊子•逍遙遊》(節錄)全文語譯


《范仲淹•岳陽樓記》全文語譯


詩三首:


李白 〈月下獨酌〉全文語譯


杜甫〈登樓〉全文語譯


王維〈山居秋暝〉全文語譯


詞三首:


李清照〈聲聲慢•秋情〉全文語譯


辛棄疾〈青玉案•元夕〉 全文語譯


蘇軾〈念奴嬌•赤壁懷古〉全文語譯


27698 次瀏覽

發掘更多